Zonneparken

Maatschap Wollerich heeft twee zonneparken ontwikkeld. Dat past in de trend van verduurzaming van de maatschappij en de stijgende vraag naar zonne-energie. De eerste paal is inmiddels geslagen.

Zonnepark Buinerhorn ligt tussen de N374 en Nieuw-Buinen. Op het terrein van 5,6 hectare worden meer dan 14.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Jaarlijks gaat dit park ruim 2.500 huishoudens van groene energie voorzien. Het zonnepark heeft een opgesteld vermogen van 7,86 megawattpiek (MWp).

Zonnepark Drouwenerzon wordt gerealiseerd op een 5 hectare groot terrein ten zuiden van Drouwenermond. De ruim 12.000 zonnepanelen, met een opgesteld vermogen van 6,67 MWp, kunnen jaarlijks ongeveer 2.100 huishoudens voorzien van duurzame energie.

De plannen voor beide zonneprojecten zijn een initiatief van Roelof Jan en Jan Willem Wollerich van Maatschap Wollerich. De realisatie gebeurt in samenwerking met projectontwikkelaar Chint Solar. De zonneparken passen in het streven naar verduurzaming van het bedrijf. Daarnaast wordt een deel van de opbrengsten gebruikt om lokale initiatieven te ondersteunen. Zo krijgen de dorpshuizen van Nieuw-Buinen en Drouwenermond beide een gift als bijdrage aan duurzame bestedingen.

De bouw van de parken is in de zomer van 2022 klaar. Bij beide zonneparken is rekening gehouden met zichtlijnen vanuit Nieuw-Buinen en Drouwenermond. Om de gehele percelen komt een windsingel. De grond onder de panelen wordt ingezaaid met een bloemen- en grasmengsel. Het plan is om daar schapen te weiden.

Activiteiten en projecten

Multi-applicatiemachine

Uitrijden van papiercellulose: een milieuvriendelijke methode om stuifschade tegen te gaan.

Grondhygiënisatie

Hygiëniseren: doel is om op een duurzame manier grondstromen veilig te kunnen hergebruiken.

Water voor later

Maatschap Wollerich wil haar kavel zo inrichten dat de bodem maximaal water kan vasthouden.

Vruchtbare bodem

Vruchtbare bodem: een ruime vruchtwisseling en een goed en actief bodemleven zijn belangrijk.

Zonneparken

Twee zonneparken:  past in de trend van verduurzaming en de stijgende vraag naar zonne-energie.