Akkerbouw

Van oudsher heeft ons akkerbouwbedrijf zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen. Daarnaast telen we consumptieaardappelen, uien en tulpen. Deze gewassen telen we op eigen grond en deels op huurgrond. Daarnaast doen we in loonwerk werkzaamheden in het verlengde van ons bedrijf. We kunnen u een volledige service bieden. Dit past goed bij de andere werkzaamheden op het bedrijf.

Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke aandachtspunten op ons bedrijf. We blijven werken aan een duurzame landbouw. Duurzaam bodembeheer is belangrijk. Door precisielandbouw toe te passen, wordt continu gewerkt aan verbeteringen en verfijningen in de teelt en van bemestingsmethoden. Met vaste lijnenplannen werken we aan plaatsspecifiek bemesten met kunstmest, vaste mest en compost. Ook bieten zaaien we plaatsspecifiek; waar meer vocht beschikbaar is, zaaien we meer eenheden. Zo gaan we elk seizoen een stapje verder.

Een groot deel van de gewassen wordt op het eigen bedrijf bewaard tot het moment van aflevering. Dat kost energie. Alle gebouwen van het bedrijf zijn voorzien van zonnepanelen. Het bedrijf is meer dan zelfvoorzienend in elektriciteit en draagt ook bij aan de energievoorziening van de omgeving.

We leggen de lat hoog. Ons visitekaartje is een net bedrijf met een strakke organisatie, gezonde gewassen en met oog voor milieu en omgeving. We streven naar excelleren in de duurzame teelt en de vermarkting van akkerbouwgewassen en bloembollen. We zijn constant vooruitstrevend en dit leidt tot natuurlijke groei van het bedrijf.

Voor meer informatie over de duurzame en innovatieve initiatieven, kijk ook eens bij onze activiteiten en projecten 

Activiteiten en projecten

Multi-applicatiemachine

Uitrijden van papiercellulose: een milieuvriendelijke methode om stuifschade tegen te gaan.

Grondhygiënisatie

Hygiëniseren: doel is om op een duurzame manier grondstromen veilig te kunnen hergebruiken.

Water voor later

Maatschap Wollerich wil haar kavel zo inrichten dat de bodem maximaal water kan vasthouden.

Vruchtbare bodem

Vruchtbare bodem: een ruime vruchtwisseling en een goed en actief bodemleven zijn belangrijk.

Zonneparken

Twee zonneparken:  past in de trend van verduurzaming en de stijgende vraag naar zonne-energie.