Grondhygiënisatie

Samen met Avitec B.V. in Nieuw-Buinen werken we aan een methode om grond, compost en substraat te hygiëniseren. Doel is om op een duurzame manier grondstromen veilig te kunnen hergebruiken. Wat nu nog als een afvalstroom wordt gezien, is straks een nieuw grondproduct.

De nieuwe methode van hygiënisatie maakt onder andere de volgende stromen geschikt voor hergebruik:

  • tarragrond uit de landbouw (aardappelgrond, bietengrond);
  • compost;
  • (vulkanisch) substraat uit de tuinbouw;
  • grond met plantenresten van invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop.

Het eindproduct is een gehygiëniseerd product uit een gecontroleerde omgeving. Afhankelijk van de ingangsstroom is het eindproduct geschikt als toepasbare grond (AP04), bodemverbeteraar of compost. Het eindproduct is fytosanitair veilig en vrij van kiemend onkruid. Het kan worden geënt met biostimulanten om de natuurlijke biologische evenwichten versneld te herstellen.

De grondbehandeling werkt met stoom. De reststromen worden behandeld in een speciale machine. Daarna volgt een nabehandeling. Veel verschillende soorten bodempathogenen leggen het loodje bij dit proces van hygiëniseren. Denk daarbij aan schadelijke bodemschimmels, aaltjes, insecten, plantendelen en zaden.

Heet water is de start van dit proces. Dat kost veel energie. Het streven is om de installatie duurzamer te maken. Nu wordt onderzocht of het water kan worden voorverwarmd met hotpipes, dus met zonne-energie. Dit warme water wordt opgeslagen in een geïsoleerd buffervat. Feit blijft dat stoom creëren een grote input van energie vraagt.

SNN

Activiteiten en projecten

Multi-applicatiemachine

Uitrijden van papiercellulose: een milieuvriendelijke methode om stuifschade tegen te gaan.

Grondhygiënisatie

Hygiëniseren: doel is om op een duurzame manier grondstromen veilig te kunnen hergebruiken.

Water voor later

Maatschap Wollerich wil haar kavel zo inrichten dat de bodem maximaal water kan vasthouden.

Vruchtbare bodem

Vruchtbare bodem: een ruime vruchtwisseling en een goed en actief bodemleven zijn belangrijk.

Zonneparken

Twee zonneparken:  past in de trend van verduurzaming en de stijgende vraag naar zonne-energie.