Multi-applicatiemachine

Maatschap Wollerich werkt samen met Akkerbouwbedrijf Speelman in Eerste Exloërmond bij het uitrijden van papiercellulose. Dit is een milieuvriendelijke methode om stuifschade tegen te gaan. Vooral bij helder en schraal voorjaarsweer kan harde wind ervoor zorgen dat de grond gaat stuiven. Kleine plantjes van vooral suikerbieten, zaaiuien en tulpen zijn gevoelig voor stuifschade. Papierpulp plakt de gronddeeltjes aan elkaar. De schade door stuiven blijft daardoor beperkt. De papierpulp breekt binnen enkele maanden op een natuurlijke manier af. Het heeft geen nadelige invloed op bodem, gewas of milieu.

We ontwikkelen nu een multi-applicatiemachine om in het gewas diverse vloeibare producten toe te dienen. Denk aan vloeibare nutriënten, maar ook biostimulanten, plantaardige circulaire meststoffen en zelfs oplossingen met roofaaltjes. Deze roofaaltjes kunnen andere aaltjes, die schadelijk zijn voor landbouwgewassen, onderdrukken. De verschillende producten stellen diverse eisen aan de machine waarmee ze kunnen worden uitgereden. Relatief kleine hoeveelheden, in oplossing met water als drager, bij lage druk, op kale grond, in het gewas, plaatsspecifiek. In het voorjaar van 2022 hebben we met de machine papier en koemest tegen het stuiven uitgereden, dit heeft ons veel geleerd over de ontwikkelpunten.

SNN

Activiteiten en projecten

Multi-applicatiemachine

Uitrijden van papiercellulose: een milieuvriendelijke methode om stuifschade tegen te gaan.

Grondhygiënisatie

Hygiëniseren: doel is om op een duurzame manier grondstromen veilig te kunnen hergebruiken.

Water voor later

Maatschap Wollerich wil haar kavel zo inrichten dat de bodem maximaal water kan vasthouden.

Vruchtbare bodem

Vruchtbare bodem: een ruime vruchtwisseling en een goed en actief bodemleven zijn belangrijk.

Zonneparken

Twee zonneparken:  past in de trend van verduurzaming en de stijgende vraag naar zonne-energie.