Activiteiten en projecten

Het bedrijf van maatschap Wollerich is volop in ontwikkeling. Elke onderneming moet inspelen op veranderingen die eraan komen of die worden verwacht. Daarnaast is het een ideaal plaatje om op een bedrijf met medewerkers jaarrond werk te hebben voor iedereen. Dat is vooral op een akkerbouwbedrijf een uitdaging.

Naast de akkerbouw en tulpenteelt is maatschap Wollerich betrokken bij de volgende activiteiten en innovatieve projecten.

Multi-applicatiemachine

Uitrijden van papiercellulose: een milieuvriendelijke methode om stuifschade tegen te gaan.

Grondhygiënisatie

Hygiëniseren: doel is om op een duurzame manier grondstromen veilig te kunnen hergebruiken.

Water voor later

Maatschap Wollerich wil haar kavel zo inrichten dat de bodem maximaal water kan vasthouden.

Vruchtbare bodem

Vruchtbare bodem: een ruime vruchtwisseling en een goed en actief bodemleven zijn belangrijk.

Zonneparken

Twee zonneparken:  past in de trend van verduurzaming en de stijgende vraag naar zonne-energie.