Tulpenpluktuin De Monden

Tulpenpluktuin De Monden is opengesteld voor iedereen die van bloeiende tulpen wil genieten. Het is ook mogelijk om voor een kleine vergoeding een bos tulpen te plukken. Er staan verschillende kleuren door elkaar. Sommige bloeien vroeg, andere bloeien laat. Zo is het zo lang mogelijk een kleurrijke boel!

Op Facebook kunt u onze pluktuin volgen: Tulpenpluktuin De Monden. Hier houden we u op de hoogte of de tulpen al bloeien. Hier staat ook waar u terecht kunt. Want elk jaar staat de tulpenpluktuin op een andere plaats. Dat is nodig om gezonde en mooie bloemen te telen.

Activiteiten en projecten

Multi-applicatiemachine

Uitrijden van papiercellulose: een milieuvriendelijke methode om stuifschade tegen te gaan.

Grondhygiënisatie

Hygiëniseren: doel is om op een duurzame manier grondstromen veilig te kunnen hergebruiken.

Water voor later

Maatschap Wollerich wil haar kavel zo inrichten dat de bodem maximaal water kan vasthouden.

Vruchtbare bodem

Vruchtbare bodem: een ruime vruchtwisseling en een goed en actief bodemleven zijn belangrijk.

Zonneparken

Twee zonneparken:  past in de trend van verduurzaming en de stijgende vraag naar zonne-energie.