Tulpenteelt

Van oudsher worden in het gebied vooral de traditionele veenkoloniale gewassen geteeld: zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen. Maatschap Wollerich heeft sinds 2011, toen een nieuwe generatie het bedrijf overnam, het bouwplan uitgebreid met uien, wortelen en tulpen.

De tulpen zijn een bijzonderheid in de Drentse Monden. Het is een uitdagende teelt. Het vraagt een ander soort vakmanschap en ondernemerschap.

De tulpen worden duurzaam geteeld (zie ook het project ‘Vruchtbare zandgrond’) op eigen grond en in samenwerking met boeren in de omgeving. De uitwisseling van kennis en technieken tussen akkerbouw en tulpenteelt maakt beide takken sterker.

Om ook de mensen in de regio te laten genieten van de mooie tulpen, hebben we op ons bedrijf ook een tulpenpluktuin.

Activiteiten en projecten

Multi-applicatiemachine

Uitrijden van papiercellulose: een milieuvriendelijke methode om stuifschade tegen te gaan.

Grondhygiënisatie

Hygiëniseren: doel is om op een duurzame manier grondstromen veilig te kunnen hergebruiken.

Water voor later

Maatschap Wollerich wil haar kavel zo inrichten dat de bodem maximaal water kan vasthouden.

Vruchtbare bodem

Vruchtbare bodem: een ruime vruchtwisseling en een goed en actief bodemleven zijn belangrijk.

Zonneparken

Twee zonneparken:  past in de trend van verduurzaming en de stijgende vraag naar zonne-energie.