SpeWo

SpeWo is een samenwerking van maatschap Wollerich met Maatschap Akkerbouwbedrijf Speelman in Eerste Exloërmond. De samenwerking ontstond uit een gezamenlijke activiteit: het uitrijden van papiercellulose. Dit is een milieuvriendelijke methode om stuifschade tegen te gaan. Vooral bij helder en schraal voorjaarsweer kan harde wind ervoor zorgen dat de grond gaat stuiven. Kleine plantjes van vooral suikerbieten, zaaiuien en tulpen zijn gevoelig voor stuifschade. Papierpulp plakt de gronddeeltjes aan elkaar. De schade door stuiven blijft daardoor beperkt. De papierpulp breekt binnen enkele maanden op een natuurlijke manier af. Het heeft geen nadelige invloed op bodem, gewas of milieu.

SpeWo ontwikkelt nu een machine om diverse vloeibare producten toe te dienen binnen de landbouw. Denk aan vloeibare nutriënten, maar ook biostimulanten, plantaardige circulaire meststoffen en zelfs oplossingen met roofaaltjes. Deze roofaaltjes kunnen andere aaltjes, die schadelijk zijn voor landbouwgewassen, onderdrukken. De verschillende producten stellen diverse eisen aan de machine waarmee ze kunnen worden uitgereden. Relatief kleine hoeveelheden, bij lage druk, op kale grond, in het gewas, plaatsspecifiek.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door…

Roelof Jan en Jan Willem Wollerich en Rene Speelman SpeWo