Wintergerst wordt in de herfst gezaaid en als eerste graan het jaar erop geoogst. Het land is op deze manier mooi op tijd vrij om te bemesten en te bewerken. We doen dit als basis voor een mooie en geslaagde groenbemester.