Akkerbouw

Van oudsher heeft ons akkerbouwbedrijf zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen. Daarnaast telen we consumptieaardappelen, uien, granen, Parijse wortelen en tulpen. Deze gewassen telen we deels op eigen grond en deels op huurgrond. Daarnaast doen we voor een aantal vaste klanten loonwerk op het gebied van uienteelt, antistuifbestrijding en grondbewerking (spitten en zaaien). Dit loonwerk past goed bij de andere werkzaamheden op het bedrijf.

Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt op ons bedrijf. We waren jarenlang lid van Stichting Veldleeuwerik, het praktijknetwerk waarin akkerbouwers, toeleveranciers, adviseurs en afnemers samenwerkten om te komen tot een duurzame voedselproductie. Helaas is dit project in 2020 gestopt. Maar we blijven werken aan een duurzame landbouw. Kijk ook eens bij onze projecten [link].

We leggen de lat hoog. Ons visitekaartje is een net bedrijf met een strakke organisatie, gezonde gewassen en met oog voor milieu en omgeving. We streven naar excelleren in de teelt en de vermarkting van akkerbouwgewassen en bloembollen. Dit leidt tot natuurlijke groei van het bedrijf. Een groter areaal betekent een betere efficiency, schaalvoordelen en behoud van een betekenisvolle positie in de markt.

Activiteiten en projecten